© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Trắc nghiệm Bài 15. Bảo mật và an toàn hệ cơ sở dữ liệu, Tin học 11 Định hướng tin học ứng dụng

Chủ nhật - 19/11/2023 06:00
Trắc nghiệm Bài 15. Bảo mật và an toàn hệ cơ sở dữ liệu, Chủ đề 4: Giới thiệu các hệ cơ sở dữ liệu, Tin học 11 Định hướng tin học ứng dụng, Sách kết nối tri thức với cuộc sống.
Câu 1: Cần phải làm gì để đảm bảo an ninh, an toàn cho các hệ CSDL?
A. Triển khai bảo mật vật lý
B. Tách biệt máy chủ CSDL
C. Tránh sử dụng các cổng mạng mặc định
D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 2: Các quyền của các tài khoản moderator và admin là?
A. Quy định liên quan đến ý thức và trách nhiệm của người dùng đối với tài khoản của mình và dữ liệu trong CSDL
B. Quy định về tổ chức đảm bảo an ninh mạng cùng với hệ thống phần cứng và phần mềm cụ thể
C. Danh sách các nhóm người dùng và danh sách tải khoản truy xuất CSDL với quyên hạn tương ứng
D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 3: Sự cố có thể xảy ra là?
A. Sự cố về nguồn điện: hệ thống cấp điện không đủ công suất
B. Sự cố hư hỏng thiết bị lưu trữ: thiết bị hư hỏng vì tuổi thọ
C. Cả hai đáp án trên đều đúng
D. Cả hai đáp án trên đêu sai

Câu 4: Có thể khắc phục sự cố về nguồn điện: hệ thống cấp điện không đủ công suất bằng cách?
A. Quản lí thời gian sử dụng các thiết bị lưu trữ
B. Sử dụng các thiết bị ít tiêu tốn điện
C. Xây dựng hệ thống cấp điện đủ công suất
D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 5: Có thể khắc phục sự cố về nguồn điện: hệ thống cấp điện không đủ công suất bằng cách?
A. Xây dựng hệ thống cấp điện đủ công suất
B. Sử dụng các thiết bị ít tiêu tốn điện
C. Quản lí thời gian sử dụng các thiết bị lưu trữ
D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 6: Tại sao cần  phải có những quy định về ý thức và trách nhiệm của người dùng đối với tài khoản của mình và dữ liệu trong CSDL?
A. Nó giúp người dùng thực hiện các biện pháp bảo mật
B. Tránh mất mát dữ liệu
C. Đảm bảo tính trung thực của dữ liệu và phát hiện lỗ hổng bảo mật
D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 7: Tại sao cần có những quy định về ý thức trách nhiệm của những người vận hành hệ thống?
A. Để đảm bảo tính ổn định, an toàn và bảo mật của hệ thống
B. Giảm thiểu nguy cơ lỗi do con người
C. Bảo vệ dữ liệu và thông tin, đảm bảo tính pháp lý cũng như tăng hiệu suất và độ tin cậy của hệ thống
D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 8: Để xây dựng chính sách bảo mật CSDL thì cần phải?
A. Lập danh sách các nhóm người dùng đối với hệ CSDL
B. Xác định quyền hạn các nhóm người dùng đối với hệ CSDL
C. Cả hai đáp án trên đều đúng
D. Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 9: Các nhóm người dùng đối với hệ CSDL có thể gồm?
A. Nhóm người không cần khai báo
B. Nhóm người có quyền xóa, sửa dữ liệu nhưng không được thay đổi cấu trúc
C. Nhóm người có toàn quyền đối với các bảng CSDL
D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 10: Nhóm người nào sẽ có toàn quyền tuyệt đối với các bảng trong CSDL
A. Người dùng có quyền tạo lập các bảng của CSDL
B. Người dùng có quyền thêm vào CSDL nhưng không có quyền xóa, chỉnh sửa
C. Người dùng được quyền tìm kiếm, xem nhưng không có quyền cập nhật
D. Người dùng có quyền xóa, sửa những không có quyền thay đổi cấu trúc bảng, không có quyền xóa bảng

Câu 11: Nhóm người nào không cần khai báo, đăng nhập
A. Người dùng có quyền tạo lập các bảng của CSDL
B. Người dùng có quyền thêm vào CSDL nhưng không có quyền xóa, chỉnh sửa
C. Người dùng được quyền tìm kiếm, xem nhưng không có quyền cập nhật
D. Người dùng có quyền xóa, sửa những không có quyền thay đổi cấu trúc bảng, không có quyền xóa bảng

Câu 12: Các nhóm người dùng khác nhau sẽ?
A. Có quyền truy xuất ngẫu nhiên
B. Có quyền truy xuất mặc định
C. Có quyền truy xuất phù hợp
D. Đáp án khác

Câu 13: Việc bảo đảm an ninh CSDL phụ thuộc vào?
A. Ý thức của người dùng
B. Ý thức của người tạo ra
C. Ý thức của người hỗ trợ
D. Đáp án khác

Câu 14: Đối với những CSDL cần bảo mật như CSDL ngân hàng, chứng khoán.... nếu người dùng tiết lộ thông tin truy cập thì?
A. Dữ liệu được bảo mật
B. Dữ liệu còn được bảo mật một phần
C. Dữ liệu không còn được bảo mật
D. Đáp án khác

Câu 15: Khi xây dựng chính sách bảo mật CSDL cần phải?
A. Bổ sung cả những nội dung liên quan đến ý thức và trách nhiệm của người dùng đối với tài khoản của mình cũng như đối với dữ liệu trong CSDL
B. Bổ sung cả những nội dung liên quan đến ý thức và trách nhiệm của người dùng
C. Bổ sung cả những nội dung liên quan đến dữ liệu trong CSDL
D. Đáp án khác

Câu 16: Khi một ứng dụng CSDL hoạt động, người quản trị?
A. Có thể biết được hết người dùng đang làm gì, các hoạt động diễn ra bên trong hệ thống ra sao.......
B. Có thể quản lý được hết người dùng đang làm gì, các hoạt động diễn ra bên trong hệ thống ra sao.......
C. Không thể biết được hết người dùng đang làm gì, các hoạt động diễn ra bên trong hệ thống ra sao.......
D. Đáp án khác

Câu 17: Cần có chính sách với ?
A. Những kế hoạch cụ thể
B. Tổ chức giám sát hoạt động của hệ thống
C. Cả hai đáp án trên đều đúng
D. Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 18: Những truy xuất của người dùng có thể cần phải được lưu lại dưới dạng
A. Biên bản (log file)
B. Bản ghi
C. Trường
D. Tất cả đều đúng

Câu 19: Biện pháp giám sát trạng thái của hệ thống, người dùng là?
A. Có những quy định về làm biên bản lưu trữ hoạt động của hệ thống và kế hoạch sử lý những tình huống có thể xảy ra
B. Có những quy định về làm biên bản lưu trữ hoạt động của hệ thống
C. Có những kế hoạch sử lý những tình huống có thể xảy ra
D. Đáp án khác

Câu 20: Các thiết bị lưu trữ gặp sự cố có thể dẫn đến?
A. Không lấy lại được dữ liệu trong thiết bị lưu trữ
B. Không lấy lại được chính xác dữ liệu
C. Không lấy lại được toàn bộ dữ liệu
D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 21: Khi thiết bị hỏng vì các lí do khác không phải quá tuổi thọ thì cần có giải pháp nào?
A. Sao lưu dữ liệu định kì
B. Dùng giải pháp thiết bị lưu trữ hỗ trợ bảo vệ dữ liệu
C. Cả hai đáp án trên đều đúng
D. Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 22: Các sự cố nào về nguồn điện có thể xảy ra?
A. Hệ thống cấp điện không đủ công suất
B. Hệ thống cấp điện bị quá tải do nhu cầu sử dụng tăng đột biến
C. Hệ thống cấp điện đột ngột dừng vì những lí do khác
D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 23: Khi hệ thống cấp điện bị quá tải do nhu cầu sử dụng tăng đột biến thì cần
A. Thường xuyên kiểm tra hệ thống cấp điện
B. Dùng bộ lưu điện để cấp điện ngay cho hệ thống máy tính quản trị CSDL
C. Xây dựng hệ thống cấp điện đủ công suất
D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 24: Khi hệ thống cấp điện đột ngột dừng vì những lí do khác thì cần
A. Dùng bộ lưu điện để cấp điện ngay cho hệ thống máy tính quản trị CSDL
B. Thường xuyên kiểm tra hệ thống cấp điện
C. Xây dựng hệ thống cấp điện đủ công suất
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
---------------------------
 ĐÁP ÁN
 
1. D 2. D 3. C 4. C 5. C
6. D 7. D 8. C 9. D 10. A
11. C 12. C 13. A 14. C 15. A
16. C 17. C 18. A 19. A 20. D
21. C 22. D 23. A 24. A  

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây