© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Trắc nghiệm Bài 19. Thực hành tạo lập CSDL và các bảng đơn giản, Tin học 11 Định hướng tin học ứng dụng

Thứ ba - 21/11/2023 04:38
Trắc nghiệm Bài 19. Thực hành tạo lập CSDL và các bảng đơn giản, Chủ đề 6: Thực hành tạo và khai thác cơ sở dữ liệu, Tin học 11 Định hướng tin học ứng dụng, Sách kết nối tri thức với cuộc sống.
Câu 1: Việc đầu tiên để làm việc với một CSDL là?
A. Thu thập
B. Xử lý
C. Tạo lập
D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 2: Việc đầu tiên để tạo lập một CSDL quan hệ là ?
A. Thu thập dữ liệu
B. Xử lý dữ liệu
C. Tạo ra một hay nhiều bảng
D. Cả ba đáp án trên đều sai

Câu 3: Để thực hiện tạo bảng thì cần phải?
A. Xác định cấu trúc bảng
B. Khai báo cấu trúc bảng
C. Cả hai đáp án trên đều đúng
D. Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 4: Cần phải xác định và khai báo gì để tạo lập bảng?
A. Tên bảng
B. Kiểu dữ liệu
C. Khai báo kích thước của mỗi trường
D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 5: Mở HeidiSQL và kết nối đến cơ sở dữ liệu của bạn (nếu đã có). Nếu chưa có cơ sở dữ liệu, bạn có thể tạo mới một cơ sở dữ liệu bằng cách nhấp chuột phải vào?
A. “ Create database”
B. “Create new”
C. “Root”
D. Đáp án khác

Câu 6:  Sau khi kết nối đến cơ sở dữ liệu, bạn có thể chọn cơ sở dữ liệu đó trong?
A. Danh sách cơ sở dữ liệu được hiển thị bên dưới của HeidiSQL
B. Danh sách cơ sở dữ liệu được hiển thị bên phải của HeidiSQL
C. Danh sách cơ sở dữ liệu được hiển thị bên trái của HeidiSQL
D. Đáp án khác

Câu 7: Để tạo bảng mới trong HeidiSQL, em chọn?
A. “ Create database”
B. “Root”
C. “Create new”
D. Đáp án khác

Câu 8: Sau khi đã tạo các bảng, bạn có thể thiết lập các quan hệ giữa các bảng bằng cách?
A. Thiết lập khóa phụ
B. Thiết lập khóa chính
C. Thiết lập khóa ngoại
D. Đáp án khác

Câu 9: Bạn có thể sử dụng các câu lệnh SQL hoặc giao diện đồ họa của HeidiSQL để?
A. Thêm dữ liệu trong các bảng
B. Sửa đổi dữ liệu trong các bảng
C. Xóa dữ liệu trong các bảng
D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 10: Để Tạo bảng Cas: thì em cần?
A. Nháy nút trái chuột ở vùng danh sách các CSDL đã có, chọn thẻ tạo mới, chọn Bảng
B. Nhấn giữ nút phải chuột ở vùng danh sách các CSDL đã có, chọn thẻ tạo mới, chọn Bảng
C. Nháy nút phải chuột ở vùng danh sách các CSDL đã có, chọn thẻ tạo mới, chọn Bảng
D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 11: Khi chọn thêm mới để thêm trường thì một trường mới hiện ra với tên mặc định là?
A. Cột mới
B. Trường mới
C. Column 1
D. Row 1

Câu 12: Để thêm khai báo trường tiếp theo ta thực hiện?
A. Nhấn Ctrl + Insert
B. Nháy nút phải chuột dưới dòng tên trường và chọn Add column
C. Cả hai đáp án trên đều đúng
D. Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 13: Để ấn định khóa chính thì ta thực hiện?
A. Chọn Create new index -> Primary
B. Chọn Create new index -> Key
C. Chọn Create new index -> Unique
D. Chọn Create new index -> Fulltext

Câu 14: Cần làm gì trong trường hợp chọn nhầm trường làm khóa chính, như chọn nhầm trường tenNhacsi ?
A. Nháy chuột vào ô tenNhacsi ở dưới ô PRIMARY KEY ở phần trên và chọn lại idNhacsi
B. Nháy chuột vào ô bên cạnh dưới ô PRIMARY
C. Cả hai đáp án trên đều đúng
D. Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 15: Nếu muốn quản lí thêm thông tin nơi sinh của nhạc sĩ, ca sĩ (tên tỉnh/thành phố), CSDL cần thay đổi như thế nào?
A. Cần xóa bỏ cấu trúc CSDL và thay bằng cấu trúc khác
B. Thêm các trường vào CSDL
C. Cần thay đổi cấu trúc CSDL bằng cách thêm một bảng mới để lưu trữ thông tin này
D. Đáp án khác

Câu 16: Khi lập CSDL quản lí tên các Quận/Huyện, Tỉnh/Thành phố của Việt Nam. Tạo bảng Tỉnh/Thành phố thì cần có các trường nào dưới đây?
A. idtenthanhpho
B. tenthanhpho
C. tenquan  (huyen)
D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 17: Để thực hiện mô hình quản lí danh sách tên quận/huyện của các tỉnh thành phố em phải xác định mối quan hệ giữa?
A. Tỉnh thành phố và Quận/Huyện
B. Tính và Thị trấn
C. Tỉnh và thị xã
D. Huyện và thị trấn

Câu 18: Để thực hiện mô hình quản lí danh sách tên quận/huyện của các tỉnh thành phố, em có thể xác định khóa chính trong bảng Tỉnh thành phố là
A. Mã của huyện
B. Mã của thị trấn
C. Mã của tỉnh thành phố
D. Mã của thị xã

Câu 19: Để tạo lập bảng thì cần?
A. Tổng kết tất cả các thông tin cần quản lý
B. Phân tích và sắp xếp lại dữ liệu
C. Cùng xem xét lại các bài toán quản lý
D. Tất cả đều đúng

Câu 20: Các kiểu dữ liệu của các trường có thể có là?
A. Kiểu INT và tự động tăng giá trị
B. Xâu kí tự
C. Cả hai đáp án trên đều đúng
D. Cả hai đáp án trên đều sai
---------------------------
 ĐÁP ÁN
 
1. C 2. C 3. C 4. D 5. C
6. C 7. C 8. C 9. D 10. C
11. C 12. C 13. A 14. C 15. C
16. D 17. A 18. C 19. A 20. C

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây