Loading...

Bài giảng tin học 8 - Bài thực hành 5: Sử dụng câu lênh lặp For...Do

Thứ ba - 02/10/2018 07:54
Bài giảng tin học 8 - Bài thực hành 5: Sử dụng câu lênh lặp For...Do
Loading...
Tuần 21                                                                                Ngày soạn :21/01/2017
Tiết 39                                                                                 Ngày dạy : 23/01/2017
BÀI THỰC HÀNH SỐ 5:
SỬ DỤNG CÂU LỆNH LẶP FOR ... DO
I.MỤC TIÊU:
1) Kiến thức: Giúp HS
- Vận dụng kiến thức của vòng lặp While … do và câu lệnh ghép để viết chương trình.
2) Kĩ năng:
- Viết được chương trình Pascal có sử dụng vòng lặp While ... do
- Biết sử dụng câu lệnh ghép.
- Rèn kỹ năng đọc hiểu chương trình có sử dụng vòng lặp while ... do.
3) Thái độ:
- Nghiêm túc trong giờ thực hành và sử dụng phòng máy.
II.CHUẨN BỊ:
- GV: Sách giáo khoa, giáo án, chuẩn bị một số chương trình, phòng máy tính.
- HS: Vở ghi, làm bài tập ở nhà,SGK
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP.
1) Ổn định tổ chức:
- Kiểm tra sĩ số:
2) Kiểm tra bài cũ: (3’)
- Câu hỏi:
Câu 1: Hãy nêu sự khác nhau giữa câu lệnh lặp với số lần biết trước và câu lệnh lặp với số lần lặp chưa biết trước?
Câu 2: Nêu cấu trúc và cách hoạt động của câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước?
3) Bài mới:
Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung
Hoạt động 1 : các kiến thức cần nhớ (2’)
- GV: Gọi HS nhắc lại cấu trúc lênh lặp với số lần lặp chưa biết trước?
- HS trả lời câu hỏi của GV
- GV nhận xét và chốt ý
- HS theo dõi, tiếp thu và ghi vở
- GV: Em hãy mô tả hoạt động của câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước?
- HS dựa vào cấu trúc câu lệnh lặp và mô tả hoạt động của câu lệnh
- GV gọi 1 HS khác nhận xét và bổ sung
- 1 HS khác nhận xét
- GV nhắc lại một lần nữa
- HS lắng nghe và ghi bài vào vở
 
 
While <Điều kiện> Do <câu lệnh>
* Hoạt động:
Bước 1 : Kiểm tra điều kiện.
Bước 2 : Nếu điều kiện SAI, câu lệnh sẽ bị bỏ qua và việc thực hiện lệnh lặp kết thúc. Nếu điều kiện đúng, thực hiện câu lệnh và quay lại bước 1.
Hoạt động 2 : bài tập 1 (20’)
GV: giành thời gian 15 phút để HS lập trình bài toán đã làm
Bài 1
HS : đọc đề
GV :? Nêu cách giải?
HS : nêu phương án
GV :?Cần nhân 1 số với các số từ 1 đền 10. Gọi số đó là số N ta sẽ sử dụng vòng lặp xác định từ giá trị đầu đến giá trị cuối là bao nhiêu?
HS : từ 1 đến 10
 
 
 
 
GV :? yêu cầu mở rộng: in ra tất cả bảng cửu chương từ 1 đến 10?
HS : nêu phương án
GV :? giá trị N lúc này có phải nhập nữa không?
HS : không
GV :?Giá trị N chạy từ bao nhiêu đến bao nhiêu?
HS : từ 1 đến 10
 
GV : =>Vậy ta cần một vòng lặp N từ 1 đến 10
GV: yêu cầu HS làm thành hai bài khác nhau
HS : lập trình và chạy chương trình
GV : ? Quan sát kết quả nhận được? Kết quả có dễ dàng quan sát không?
HS : sửa theo hướng dẫn của GV.
 
GV :? Thực hiện bài 2
GV :? Để kết quả trông dễ nhìn ta sử dụng Câu lệnh GotoXY(a, b) có tác dụng đưa con trỏ về cột a, hàng b. WhereX cho biết số thứ tự của cộtWhereY cho biết số thứ tự của hàng đang có con trỏ. Ví dụ GotoXY(5,WhereY) đưa con trỏ về vị trí cột 5 của hàng hiện tại.
HS : Dịch và chạy chương trình
GV: Giúp HS sửa một số lỗi.
Bài 1( SGK)
uses crt;
var N,i:integer;
begin
clrscr;
write('Nhap so N='); readln(N);
writeln;
writeln('Bang nhan ',N);
writeln;
for i:=1 to 10 do writeln(N,' x ',i:2,' = ',N*i:3);
readln
end.
In toàn bộ bảng cửu chương
uses crt;
var N,i:integer;
begin
clrscr;
writeln('Bang nhan ',N);
writeln;
for N:=1 to 10 do
for i:=1 to 10 do writeln(N,' x ',i:2,' = ',N*i:3);
readln
end.
 
 
 
Chỉnh sửa câu lệnh lặp của chương trình như sau:
for i:=1 to 10 do
begin
GotoXY(5,WhereY); writeln(N,' x ',i:2,' = ',N*i:3); writeln
end;
 
Hoạt động 2 : bài tập 2 (17‘)
- Tương tự như bài 1, GV cho HS gõ bài làm của mình ở nhà vào máy.
- HS thực hiện theo yêu cầu của GV.
 
- GV quan sát trên máy HS và chữa lại chỗ sai.
- HS quan sát và theo dõi
 
- GV cho HS chữa bài vào vở
- HS ghi bài vào vở
 
Bài 2:   Viết chương trình tìm xem có bao nhiêu số dương trong n số nhập vào từ bàn phím?
Program tinh_so_cac_so_duong;
Uses crt;
Var i,A, dem, n: integer;
Begin
      Clrscr;
     Dem:=0;
     Writeln(‘Nhap vao so n’); readln(n);
     For i:=1 to n do
          begin
             writeln(‘nhap vao so thu’,i); readln(A);
             if A>0 then dem:=dem+1;
         end;
     Writeln(‘So cac so duong la’,dem);
     Readln;
End.
 
Hoạt động 3 : củng cố (2’)
- GV nhận xét, rút kinh nghiệm giờ thực hành.
- Ôn lại tất cả các kiến thức đã học về các câu lệnh lặp.
 
 
4) Hướng dẫn về nhà (1’)
- Ghi nhớ cú pháp và ý nghĩa của câu lệnh lặp while ... do...,
- Đọc và tìm hiểu chương trình, xem các bài tập trong sgk
Loading...
 Từ khóa: sử dụng, thực hành

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Loading...
THÀNH VIÊN
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây