© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Lập trình Pascal: Dùng chương trình con lập tam giác Pascal bằng tổ hợp

Thứ ba - 17/12/2019 12:19
Hướng dẫn lập trình Pascal: Dùng chương trình con lập tam giác Pascal bằng tổ hợp.
Lập tam giác PASCAL, bằng Ckn (dùng chương trình con)

Program TAM_GIAC_PASCAL;
Uses Crt;
Var i,j,n,k:integer;
Function gt(n:integer):longint;
   Var kq,i:integer;
   Begin
   kq:=1;
   For i:=1 to n do
         kq:=kq*i;
   gt:=kq;
End;
Function C(k,n:integer):real;
 Begin
     C:=gt(n)/(gt(k)*gt(n-k));
  End;
Begin
Clrscr;
Writeln('VIET TAM GIAC PASCAL:');
Writeln('---------------------------------');
Write(' Nhap n = '); readln(n);
For i:=0 to n do
Begin
For j:=0 to i do
    Write(C(j,i):3:0);
Writeln;
End;
Readln;
End.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây