Loading...

Lập trình Pascal: Dùng chương trình con tính lũy thừa, giai thừa

Thứ năm - 12/12/2019 12:27

Hướng dẫn lập trình Pascal: viết chương trình tính lũy thừa và giai thừa (dùng chương trình con)

Loading...
Bài 1. Tính an (dùng chương trình con)

Program LUY_THUA;
Uses Crt;
Var a,n:integer;
Function lt(a,n:integer):longint;
   Var i:integer; kq:longint;
   Begin
      kq:=1;
      For i:=1 to n do
      kq:=kq*a;
     lt:=kq;
   End;
Begin
Clrscr;
Writeln('CHUONG TRINH TINH A^N:');
Writeln('----------------------------------');
Write('Nhap a = '); readln(a);
Write('Nhap n = '); readln(n);
Writeln(a,'^',n,' = ',lt(a,n));
Readln;
End.


Bài 2: Tính n! (dùng chương trình con)

Program GIAI_THUA;
Uses Crt;
Var n:integer;
Function gt(n:integer):longint;
   Var kq,i:integer;
   Begin
   kq:=1;
    For i:=1 to n do
      kq:=kq*i;
    gt:=kq;
End;
Begin
Clrscr;
Writeln('CHUONG TRINH TINH N! :');
Writeln('---------------------------');
Write('Nhap n = '); readln(n);
Writeln(n,'! = ',gt(n));
Readln;
End.

Loading...

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây