Loading...

Lập trình Pascal: viết chương trình giải bài toán dân gian: Trăm trâu trăm cỏ

Thứ tư - 11/12/2019 11:26

Hướng dẫn lập trình Pascal viết chương trình giải bài toán dân gian: Trăm trâu trăm cỏ, Trâu đứng ăn năm, Trâu nằm ăn ba, Trâu già ba con một bó. Hỏi có bao nhiêu con mỗi loại?

Loading...

Program TRAMTRAU_TRAMCO;
Uses crt;
Var td,tn,tg:integer;
Begin
Clrscr;
Writeln(' TRAM TRAU TRAM CO:');
Writeln('-----------------------------');
Writeln('Trau dung Trau nam Trau gia');
For td:=0 to 20 do
   For tn:=0 to 33 do
        For tg:=0 to 100 do
          If ((5*td+3*tn+tg/3=100)and (td+tn+tg=100)) then
          Writeln(td:6, tn:12, tg:15);
Readln;
End.

Loading...

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây