© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Lập trình Pascal: viết chương trình giải bài toán dân gian: Trăm trâu trăm cỏ

Thứ tư - 11/12/2019 11:26
Hướng dẫn lập trình Pascal viết chương trình giải bài toán dân gian: Trăm trâu trăm cỏ, Trâu đứng ăn năm, Trâu nằm ăn ba, Trâu già ba con một bó. Hỏi có bao nhiêu con mỗi loại?

Program TRAMTRAU_TRAMCO;
Uses crt;
Var td,tn,tg:integer;
Begin
Clrscr;
Writeln(' TRAM TRAU TRAM CO:');
Writeln('-----------------------------');
Writeln('Trau dung Trau nam Trau gia');
For td:=0 to 20 do
   For tn:=0 to 33 do
        For tg:=0 to 100 do
          If ((5*td+3*tn+tg/3=100)and (td+tn+tg=100)) then
          Writeln(td:6, tn:12, tg:15);
Readln;
End.

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây