Loading...

Lập trình Pascal: viết chương trình tạo hình sao

Thứ tư - 11/12/2019 11:33

Hướng dẫn lập trình Pascal viết chương trình tạo hình sao (*)

Loading...
hinh sao

1. Viết chương trìn tạo hình (a)

Program TAO_HINH_A;
Uses Crt;
Var i,j,n: integer;
Begin
Clrscr;
Writeln(' TAO HINH A:');
Writeln('------------------------');
Write('Nhap so dong n=');readln(n);
For i:= 1 to n do
Begin
For j:=1 to i do
Write('* ');
Writeln;
End;
Readln;
End.


2. Viết chương trìn tạo hình (b)

Program TAO_HINH_B;
Uses Crt;
Var i,j,n,m: integer;
Begin
Clrscr;
Writeln(' TAO HINH B');
Writeln('----------------------------');
Write('Nhap so dong n= ');readln(n);
For i:= n downto 1 do
Begin
For j:=1 to i do
Write('* ');
Writeln;
End;
Readln;
End.


3. Viết chương trìn tạo hình (c)

Program TAO_HINH_C;
Uses Crt;
Var i,j,n,m: integer;
Begin
Clrscr;
Writeln(' TAO HINH C');
Writeln('----------------------------');
Write('Nhap so dong n= ');readln(n);
For i:= 1 to n do
Begin
Gotoxy(n-i+5,i+5);
For j:=1 to 2*i-1 do
Write('*');
Writeln;
End;
Readln;
End.

Loading...

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây