© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Loading...

Lập trình Pascal: viết chương trình tạo hình sao

Thứ tư - 11/12/2019 11:33
Hướng dẫn lập trình Pascal viết chương trình tạo hình sao (*)
Loading...
hinh sao

1. Viết chương trìn tạo hình (a)

Program TAO_HINH_A;
Uses Crt;
Var i,j,n: integer;
Begin
Clrscr;
Writeln(' TAO HINH A:');
Writeln('------------------------');
Write('Nhap so dong n=');readln(n);
For i:= 1 to n do
Begin
For j:=1 to i do
Write('* ');
Writeln;
End;
Readln;
End.


2. Viết chương trìn tạo hình (b)

Program TAO_HINH_B;
Uses Crt;
Var i,j,n,m: integer;
Begin
Clrscr;
Writeln(' TAO HINH B');
Writeln('----------------------------');
Write('Nhap so dong n= ');readln(n);
For i:= n downto 1 do
Begin
For j:=1 to i do
Write('* ');
Writeln;
End;
Readln;
End.


3. Viết chương trìn tạo hình (c)

Program TAO_HINH_C;
Uses Crt;
Var i,j,n,m: integer;
Begin
Clrscr;
Writeln(' TAO HINH C');
Writeln('----------------------------');
Write('Nhap so dong n= ');readln(n);
For i:= 1 to n do
Begin
Gotoxy(n-i+5,i+5);
For j:=1 to 2*i-1 do
Write('*');
Writeln;
End;
Readln;
End.

Loading...

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây