Loading...

Lập trình Pascal: Tìm số đảo của một số nguyên dương

Thứ tư - 25/12/2019 11:44

Hướng dẫn lập trình Pascal: Viết chương trình tìm số đảo của một số nguyên dương. Ví dụ: Số = 12345 (Số đảo = 54321)

Loading...

Program TIM_SO_DAO;
Uses crt;
Var n:longint;
Function daoso(n: longint):longint;
Var s:string;
ch:char;
i,l,code:integer;
kq:longint;
Begin
   str(n,s);
   For i:=1 to length(s) div 2 do
   Begin
      ch:=s[i];
      s[i]:=s[length(s)-i+1];
       s[length(s)-i+1]:=ch;
End;
      val(s,kq,code);
      daoso:=kq;
End;
Begin
Clrscr;
Writeln(' TIM SO DAO CUA MOT SO');
Writeln('--------------------------------------');
Write('Nhap so can tim dao n= ');readln(n);
Writeln('So dao cua ',n,' la: ', daoso(n));
Readln;
End.

Loading...

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây