Loading...

Lập trình Pascal: Tính các số Fibonacci

Thứ tư - 25/12/2019 11:42

Hướng dẫn lập trình Pascal: Viết chương trình tính các số Fibonacci

Loading...
Tính các số Fibonacci:
- F1=F2 = 1
- Fn = Fn-1 + Fn-2

Program FIBONACII;
Uses Crt;
Var n,kq:integer;
Function F(n:integer):integer;
  Begin
     If (n=1) or (n=2) then
     F:=1
Else
     F:=F(n-1)+F(n-2);
End;
Begin
Clrscr;
Writeln(' TINH SO FIBONACII:');
Writeln('-------------------------------');
Write('Nhap n = '); Readln(n);
Write('F(',n,')= ',f(n));
Readln;
End.

Loading...

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây