© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Lập trình Pascal: Tính các số Fibonacci

Thứ tư - 25/12/2019 11:42
Hướng dẫn lập trình Pascal: Viết chương trình tính các số Fibonacci
Tính các số Fibonacci:
- F1=F2 = 1
- Fn = Fn-1 + Fn-2

Program FIBONACII;
Uses Crt;
Var n,kq:integer;
Function F(n:integer):integer;
  Begin
     If (n=1) or (n=2) then
     F:=1
Else
     F:=F(n-1)+F(n-2);
End;
Begin
Clrscr;
Writeln(' TINH SO FIBONACII:');
Writeln('-------------------------------');
Write('Nhap n = '); Readln(n);
Write('F(',n,')= ',f(n));
Readln;
End.

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây