© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Lập trình Pascal: Tìm tất cả các chữ số có ba chữ số abc sao cho tổng các lập phương của các chữ số thì bằng chính số đó

Chủ nhật - 08/12/2019 11:28
Viết chương trình: Tìm tất cả các chữ số có ba chữ số abc sao cho tổng các lập phương của các chữ số thì bằng chính số đó
Tìm tất cả các chữ số có ba chữ số abc sao cho tổng các lập phương của các chữ số thì bằng chính số đó ( = a3+ b3+ c3).

Program TIM_SO;
Uses crt;
Var i,j,k:integer;
Begin
Writeln('CHUONG TRINH TIM SO:');
Writeln('------------------------');
For i:=1 to 9 do
 For j:=0 to 9 do
    For k:=0 to 9 do
      if (100*i+10*j+k)=(i*i*i + j*j*j + k*k*k) then
      Writeln(i,j,k,' = ',i,'^3 + ',j,'^3 + ',k,'^3');
Readln;
End.

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây