Loading...

lập trình Pascal: Viết chương trình đếm số từ trong một chuỗi

Thứ năm - 09/01/2020 11:21

Hướng dẫn lập trình Pascal: Viết chương trình đếm số từ trong một chuỗi

Loading...

Program DEM_SO_TU;
Uses Crt;
Var st:string;
       i,dem:integer;
Begin
       Clrscr;
      Writeln('DEM SO TU TRONG CHUOI:');
      Writeln('-------------------------------------');
      Write('Nhap chuoi: ');readln(st);
      If st[1]=' ' then
      dem:=0
      Else
      dem:=1;
      For i:=1 to length(st)-1 do
      If (st[i] = ' ')and (st[i+1] <>' ') then
        dem:=dem+1;
        Writeln('So tu trong chuoi la: ',dem);
      Readln;
End.

Loading...

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây