© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Loading...

Lập trình Pascal: Viết chương trình nhập vào một file số nguyên và in ra

Thứ bảy - 22/02/2020 11:05
Hướng dẫn lập trình Pascal: Viết chương trình nhập vào một file số nguyên. In file số nguyên này ra màn hình
Loading...

Program FILE_SO_NGUYEN;
Uses Crt;
Var i,so,code:integer;
f:file of integer;
fn,s:string;
Begin
Clrscr;
Writeln('CHUONG TRINH NHAP VA IN FILE OF INTEGER');
Writeln('-----------------------------------------------');
Write('Nhap ten tap tin:');readln(fn);
Assign(f,fn);
Rewrite(f);
Writeln('CHUONG TRINH NGUNG, KHI NHAP KHONG PHAI LA SO:');
i:=1;
Repeat
          Write('So thu ',i, ' = ');readln(s);
          val(s,so,code);
          If (code = 0) then
                    Write(f,so);
          i:=i+1;
Until code<>0;
Close(f);
reset(f); Readln;
Clrscr;
Writeln('FILE VUA NHAP LA:');
Writeln('----------------------------');
While not eof(f) do
Begin
          read(f,i);
          write(i:3);
End;
Readln;
End.

Loading...

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây