© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Giải Toán 4 sách Chân trời, bài 12: Biểu thức có chứa chữ (tiếp theo)

Thứ sáu - 29/03/2024 04:48
Giải Toán 4 sách Chân trời, bài 12: Biểu thức có chứa chữ (tiếp theo) - Trang 29, ...
* Cùng học:

Giải:
Nếu a = 2, b = 0 và c = 1 thì a + b + c = 2 + 0 + 1 = 3
3 là một giá trị của biểu thức a + b + c

* Thực hành
Bài 1: Tính giá trị của biểu thức a + b + c nếu:
a) a = 6, b = 9, c = 20
b) a = 17, b = 5, c = 8
Giải:
a) Nếu a = 6, b = 9, c = 20 thì a + b + c = 6 + 9 + 20 = 35
35 là một giá trị của biểu thức a + b + c
b) Nếu a = 17, b = 5, c = 8 thì a + b + c = 17 + 5 + 8 = 30
30 là một giá trị của biểu thức a + b + c

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức a × b × c nếu:
a) a = 4, b = 3, c = 5
b) a = 21, b = 0, c = 58
Giải:
a) Nếu a = 4, b = 3, c = 5 thì a × b × c = 4 × 3 × 5 = 12 × 5 = 60
60 là một giá trị của biểu thức a × b × c
b) Nếu a = 21, b = 0, c = 58 thì a × b × c = 21 × 0 × 58 = 0
0 là một giá trị của biểu thức a × b × c.

* Luyện tập
Bài 1: Độ dài các cạnh của hình tam giác là a, b, c (cùng đơn vị đo)
Gọi P là chu vi của hình tam giác.
Công thức tính chu vi hình tam giác là: P = a + b + c
Áp dụng công thức, tính các số đo trong bảng dưới đây.
a 3 cm 8 dm 9 m
b 4 cm 8 dm 9 m
c 5 cm 6 dm 9 m
P ...?... ...?... ...?...

Giải:
Em điền như sau:
a 3 cm 8 dm 9 m
b 4 cm 8 dm 9 m
c 5 cm 6 dm 9 m
P 12 cm 22 dm 27 m
Giải thích:
Nếu a = 3 cm; b = 4 cm; c = 5 cm thì
P = a + b + c = 3 cm + 4 cm + 5 cm = 12 cm
Nếu a = 8 dm; b = 8 dm; c = 6 dm thì
P = a + b + c = 8 dm + 8 dm + 6 dm = 22 dm
Nếu a = 9 m; b = 9 m; c = 9 m thì
P = a + b + c = 9 dm + 9 dm + 9 dm = 27 dm

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây