© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Giải Toán 4 sách Chân trời, bài 16: Dãy số liệu

Thứ sáu - 29/03/2024 05:14
Giải Toán 4 sách Chân trời, bài 16: Dãy số liệu - Trang 37, ...
* Cùng học:

Giải:
Dãy trên có bốn số liệu:
Số thứ nhất là 800 g, số thứ hai là 1 kg 500 g, số thứ ba là 1 kg, số thứ tư là 1 kg 200 g.

* Thực hành
Bài 1: Quan sát hình ảnh, viết dãy số liệu rồi sắp xếp dãy số liệu theo thứ tự từ bé đến lớn.
a) Lượng nước trong mỗi bình

b) Nhiệt độ tại một thời điểm.

Giải:
a) Lượng nước trong mỗi bình

- Viết các số đo thể tích của 4 cốc ta được dãy số liệu:
800 ml; 1 000 ml; 500 ml; 900 ml
- Đọc dãy số liệu:
Dãy trên có bốn số liệu:
Số thứ nhất là 800 ml, số thứ hai là 1 000 ml, số thứ ba là 500 ml, số thứ tư là 900 ml.
- Sắp xếp dãy số liệu theo thứ tự từ bé đến lớn:
500 ml; 800 ml; 900 ml; 1 000 ml
b) Nhiệt độ tại một thời điểm.

- Viết số đo nhiệt độ của 5 khu vực vào cùng một thời điểm ta được dãy số liệu:
35oC; 39oC; 38oC; 17oC; 30oC
- Đọc dãy số liệu:
Dãy trên có 5 số liệu:
Số thứ nhất là 35oC, số thứ hai là 39oC, số thứ ba là 38oC, số thứ tư là 17oC, số thứ năm là 30oC.
- Sắp xếp dãy số liệu theo thứ tự từ bé đến lớn:
17oC; 30oC; 35oC; 38oC; 39oC

Bài 2: Dưới đây là hình ảnh cây cà chua của mỗi lớp trồng ở vườn trường.

a) Đếm số quả cà chua ở mỗi cây để hoàn thành bảng thống kê số liệu.
Lớp 4A 4B 4C 4D 4E
Số quả 9 ...?... ...?... ...?... ...?...
b) Viết dãy số liệu: 9; ...?...; ...?...; ...?...; ...?...
c) Sắp xếp dãy số liệu theo thứ tự từ bé đến lớn.
d) Sắp xếp tên các lớp theo thứ tự số lượng quả từ ít đến nhiều.
Giải:
a) Em đếm và điền vào bảng được kết quả như sau:
Lớp 4A 4B 4C 4D 4E
Số quả 9 15 13 13 8
b) Viết dãy số liệu: 9; 15; 13; 13; 8
c) Sắp xếp dãy số liệu theo thứ tự từ bé đến lớn:
8; 9; 13; 13; 15
d) Sắp xếp tên các lớp theo thứ tự số lượng quả từ ít đến nhiều:
4E, 4A, 4C và 4D, 4B

* Luyện tập
Bài 1:
a) Đọc biểu đồ tranh sau:

b) Dựa vào biểu đồ, trả lời các câu hỏi:
- Cây cà chua của lớp 4D ít hơn cây của lớp 4B bao nhiêu quả?
- Cây cà chua có nhiều quả nhất hơn cây có ít quả nhất là bao nhiêu quả?
Giải:
a) Dựa vào biểu đồ tranh ta có bảng thống kê số liệu:
Lớp 4A 4B 4C 4D 4E
Số quả 9 15 13 13 8
b)
- Cây cà chua của lớp 4D ít hơn cây của lớp 4B là: 15 – 13 = 2 (quả)
- Cây cà chua có nhiều quả nhất hơn cây có ít quả nhất là 15 – 8 = 7 (quả)

*Hoạt động thực tế. Thống kê phương tiện di chuyển từ nhà đến trường của học sinh trong lớp vào ngày hôm nay: đi bộ, xe đạp, xe máy (do người lớn chở), xe buýt, các phương tiện khác.
Thực hiện tương tự bài thực hành 2.
Giải:
Em có thể hỏi các bạn trong về loại phương tiện mà các bạn đến trường ngày hôm nay, cộng tổng số lượng mỗi loại và điền vào bảng dưới đây:
Loại phương tiện Đi bộ Xe đạp Xe máy Xe buýt Các phương tiện khác.
Số lượng          

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây