© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Giải Toán 4 sách Chân trời, bài 14: Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép nhân

Thứ sáu - 29/03/2024 04:57
Giải Toán 4 sách Chân trời, bài 14: Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép nhân - Trang 32, ...
* Cùng học 1:

Giải:
Vì 4 × 3 = 12
3 × 4 = 12
Nên 4 × 3 = 3 × 4
Vì 7 × 9 = 63
9 × 7 = 63
Nên 7 × 9 =9 × 7

* Cùng học 2:

Giải:
Vì (5 × 3) × 2 = 15 × 2 = 30
5 × (3 × 2) = 5 × 6 = 30
Nên (5 × 3) × 2 = 5 × (3 × 2)
Vì (12 × 2) × 4 = 24 × 4 = 96
12 × (2 × 4) = 12 × 8 = 96
Nên (12 × 2) × 4 = 12 × (2 × 4)

* Thực hành
Bài 1: Tính bằng cách thuận tiện

Mẫu: 2 × 9 × 5 = (2 × 5) × 9
        = 10 × 9
        = 90
a) 5 × 3 × 4
b) 6 × 5 × 7
c) 20 × 9 × 5
d) 2 × 7 × 50
Giải:
a) 5 × 3 × 4 = (5 × 4) × 3
      = 20 × 3
      = 60
b) 6 × 5 × 7 = 30 × 7
      = 210
c) 20 × 9 × 5 = (20 × 5) × 9
      = 100 × 9
      = 900
d) 2 × 7 × 50 = (2 × 50) × 7
      = 100 × 7
      = 700

* Luyện tập
Bài 1: Thay ...?... bằng số hoặc chữ thích hợp
a) m × n = ...?... × m
b) a × 1 = ... × a = ...?...
c) a × 0 = ...?... × a = ...?...
Giải:
a) m × n = n × m
b) a × 1 = 1 × a = a
c) a × 0 = 0× a = 0

Bài 2: Nhân một tổng với một số, nhân một số với một tổng
a) Tính số hộp sữa trên cả hai kệ.

Cách 1: (6 + 4) × 2 = 10 × 2 = 20
Cách 2: 6 × 2 + 4 × 2 = 12 + 8 = 20
Ta có: (6 + 4) × 2 = 6 × 2 + 4 × 2
2 × (6 + 4) = 2 × 6 + 2 × 4

Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau.
b) Dưới đây là các biểu thức thể hiện cách tính số cái bánh ở mỗi hình.
Chọn hình ảnh phù hợp với biểu thức.

c) Tính giá trị của mỗi biểu thức ở câu b (theo mẫu)
Mẫu: 8 × 3 + 2 × 3 = (8 + 2) × 3
        = 10 × 3
        = 30
Giải:
b) Em nối như sau:
c) 7 × 4 + 3 × 4 = (7 + 3) × 4
        = 10 × 4
        = 40
12 × 2 + 4 × 2 + 4 × 2 = (12 + 4 + 4) × 2
        = 20 × 2
        = 40

Bài 3: Đội văn nghệ của trường gồm 5 nhóm, mỗi nhóm đều có 6 bạn nữ và 4 bạn nam. Hỏi đội văn nghệ của trường có bao nhiêu bạn? (Tính bằng hai cách)

Giải:
Đội văn nghệ của trường có số bạn là:
Cách 1: (6 + 4) × 5 = 10 × 5 = 50 (bạn)
Cách 2: 6 × 5 + 4 × 5 = 30 + 20 = 50 (bạn)
Đáp số: 50 bạn

* Vui học: Số?
An mua 3 phần quà cho lớp. Mỗi phần quà gồm 1 quyển truyện, 1 tờ miếng dán hình và 1 hộp bút chì màu (giá tiền như dưới đây).
An đưa cho cô bán hàng 1 tờ tiền 100 000 đồng, cô bán hàng trả lại An ...?... đồng.

Giải:
An mua 3 phần quà hết số tiền là:
Cách 1: (17 000 + 4 000 + 12 000) × 3 = 33 000 × 3 = 99 000 (đồng)
Cách 2: 17 000 × 3 + 4 000 × 3 + 12 000 × 3 = 51 000 + 12 000 + 36 000 = 99 000 (đồng)
Cô bán hàng trả lại An số tiền là:
100 000 – 99 000 = 1 000 (đồng)
Vậy em điền như sau:
An đưa cho cô bán hàng 1 tờ tiền 100 000 đồng, cô bán hàng trả lại An 1 000 đồng.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây