© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Giải Toán 4 sách Chân trời, bài 19: Tìm số trung bình cộng

Thứ bảy - 30/03/2024 03:31
Giải Toán 4 sách Chân trời, bài 19: Tìm số trung bình cộng - Trang 45, ...
Bài 1: Tìm số trung bình cộng của các số
Mẫu: 9, 18, 14 và 23
(9 + 18 + 14 + 23) : 4 = 16
a) 9 và 11
b) 124; 152 và 144
c) 71; 28; 29 và 72
Giải:
a) 9 và 11
(9 + 11) : 2 = 10
b) 124; 152 và 144
(124 + 152 + 144) : 3 = 140
c) 71; 28; 29 và 72
(71 + 28 + 29 + 72) : 4 = 50

Bài 2: Quan sát biểu đồ sau:

a) Mỗi con thỏ của các tổ cân nặng bao nhiêu gam?
b) Trung bình mỗi con thỏ cân nặng bao nhiêu gam?
c) So với khối lượng trung bình của bốn con, mỗi con thỏ của các tổ nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu gam?
Giải:
a) Con thỏ Tổ 1 nuôi cân nặng: 1 300 g.
Con thỏ Tổ 2 nuôi cân nặng: 1 700 g.
Con thỏ Tổ 3 nuôi cân nặng 1 200 g.
Con thỏ Tổ 4 nuôi cân nặng 1 800 g.
b) Trung bình mỗi con thỏ cân nặng là:
(1 300 + 1 700 + 1 200 + 1 800) : 4 = 1 500 (g)
c) Vì 1 300 g < 1 500 g nên:
So với trung bình, con thỏ của Tổ 1 nhẹ hơn là: 1 500 – 1 300 = 200 g
Vì 1 700 g > 1 500 g nên:
So với trung bình, con thỏ của Tổ 2 nặng hơn là: 1 700 – 1 500 = 200 g
Vì 1 200 g < 1 500 g nên:
So với trung bình, con thỏ của Tổ 3 nặng hơn là: 1 500 – 1 200 = 300 g
Vì 1 800 g > 1 500 g nên:
So với trung bình, con thỏ của Tổ 4 nặng hơn là: 1 800 – 1 500 = 300 g

* Luyện tập
Bài 1: Tìm số trung bình cộng của các số.
a) 815 và 729
b) 241; 135 và 215
c) 140; 210; 160 và 290

Giải:
a) 815 và 729
(815 + 729) : 2 = 1 544 : 2 = 772
b) 241; 135 và 215
(241 + 135 + 215) : 3 = 591 : 3 = 197
c) 140; 210; 160 và 290
(140 + 210 + 160 + 290) : 4 = 800 : 4 = 200

Bài 2: Biểu đồ sau thể hiện chiều cao của bạn Hương được đo vào đầu mỗi năm học

a) Sau mỗi năm Hương có tăng chiều cao không?
b) Viết dãy số liệu về chiều cao của Hương theo thứ tự từng năm.
c) Sau mỗi năm chiều cao của Hương tăng lần lượt bao nhiêu xăng-ti-mét?
d) Trung bình mỗi năm Hương tăng chiều cao bao nhiêu xăng-ti-mét?

Giải:
a) Sau mỗi năm Hương có tăng chiều cao.
b) Viết dãy số liệu về chiều cao của Hương theo thứ tự từng năm:
122 cm; 127 cm; 132 cm; 140 cm.
c) Từ năm Lớp 1 đến năm Lớp 2 chiều cao của Hương tăng là: 127 – 122 = 5 cm.
Từ năm Lớp 2 đến năm Lớp 3 chiều cao của Hương tăng là: 132 – 127 = 5 cm.
Từ năm Lớp 3 đến năm Lớp 4 chiều cao của Hương tăng là: 140 – 132 = 8 cm.
Sau mỗi năm chiều cao của Hương tăng lần lượt là:
5 cm; 5 cm; 8 cm.
d) Trung bình mỗi năm Hương tăng chiều cao số xăng-ti-mét là:
(5 + 5 + 8) : 3 = 6 cm.

Bài 3: Ngày Chủ nhật xanh, trường em tham gia vệ sinh môi trường. Khối lớp Bốn thu gom vỏ hộp để tái chế. Các lớp 4A, 4B, 4C và 4D lần lượt thu được 238, 252, 241 và 289 vỏ hộp. Hỏi trung bình mỗi lớp thu được bao nhiêu vỏ hộp?

Giải:
Trung bình mỗi lớp thu được số vỏ hộp là:
(238 + 252 + 241 + 289) : 4 = 255 (vỏ hộp)
Đáp số: 255 vỏ hộp

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây