© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Giải Toán 4 sách Chân trời, bài 5: Em làm được những gì?

Thứ năm - 28/03/2024 21:55
Giải Toán 4 sách Chân trời, bài 5: Em làm được những gì? - Trang 17, ...
Bài 1. Câu nào đúng, câu nào sai?
a) 60 752 = 60 000 + 700 + 50 + 2
b) Số liền sau của một số là số lớn hơn số đó 1 đơn vị.
c) Một số khi cộng với 0 thì bằng chính số đó.
d) Một số khi nhân với 0 thì bằng chính số đó.
e) Chỉ có các số 0; 2; 4; 6; 8 là số chẵn.
Giải:
a) Đúng. Số 60 752 gồm 6 chục nghìn, 7 trăm, 5 chục và 2 đơn vị.
b) Đúng.
c) Đúng. Ví dụ: 23 + 0 = 23
d) Sai. Bất kì số nào khi nhân với 0 đều bằng 0
Ví dụ: 2 384 × 0 = 0
e) Sai. Các số có tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8 là số chẵn.
Ví dụ: 2 432; 87 204; 66; 790; ...

Bài 2. Đã tô màu 1/2 số con vật của những hình nào?

Giải:
Đã tô màu  1/2 số con vật ở Hình A và Hình B.

Bài 3. Đặt tính rồi tính
a) 69 781 + 8 154
b) 5 038 – 78
c) 4 207 × 8
d) 8 225 : 6
Giải:


Vui học:
Ba bạn Thu, Thảo, Thành xếp được tất cả 405 ngôi sao. Sau đó, Thu cho Thành 15 ngôi sao, Thảo cho Thành 10 ngôi sao thì số ngôi sao của ba bạn bằng nhau.

a) Sau khi Thu và Thảo cho Thành, mỗi bạn có ..?.. ngôi sao
b) Lúc đầu:
Thu xếp được ..?.. ngôi sao
Thảo xếp được ..?.. ngôi sao
Thành xếp được ..?.. ngôi sao
Giải:
a) Số ngôi sao mỗi bạn có sau khi Thu và Thảo cho Thành là 405 : 3 = 135 (ngôi sao)
b) Lúc đầu Thu xếp được số ngôi sao là 135 + 15 = 150 (ngôi sao)
Lúc đầu Thảo xếp được số ngôi sao là 135 + 10 = 145 (ngôi sao)
Lúc đầu Thành xếp được số ngôi sao là 405 – (150 + 145) = 110 (ngôi sao)

Bài 4. Các bạn Hà, Huế và Minh cùng đi mua đồ dùng học tập. Hà mang theo 24 000 đồng, Huế mang theo 48 000 đồng, số tiền của Minh bằng một nửa tổng số tiền của Hà và Huế. Hỏi Minh mang theo bao nhiêu tiền?
Bài giải
Tổng số tiền của Hà và Huế là:
24 000 + 48 000 = 72 000 (đồng)
Minh mang theo số tiền là:
72 000 : 2 = 36 000 (đồng)
Đáp số: 36 000 đồng

Bài 5
a) Trong các số từ 1 đến 90, những số nào chia hết cho 9?
b) Có một số tờ giấy màu và một số quyển vở. Mỗi số đó đều là các số có hai chữ số mà ta chưa biết chữ số hàng đơn vị: 3?; 4?
Hãy thay mỗi dấu bằng một chữ số thích hợp để số dụng cụ học tập này có thể chia đều được cho 9 nhóm bạn trong lớp.
Giải:
a) Trong các số từ 1 đến 90, những số chia hết cho 9 là: 9 ; 18 ; 27 ; 36 ; 45 ; 54 ; 63 ; 72 ; 81
b) Để số dụng cụ học tập có thể chia đều cho 9 nhóm bạn thì số dụng cụ đó phải chia hết cho 9.
Lại có số cần tìm có dạng 3..... và 4.....
Vậy hai số cần tìm là 36 và 45

*Thử thách
Có ba bạn dự định góp tiền mua chung một hộp đồ chơi. Các bạn phải chọn hộp nào để mỗi bạn sẽ góp một số tiền như nhau và nhận được số lượng đồ chơi như nhau?


Giải:
Để mỗi bạn sẽ góp một số tiền như nhau và nhận được số lượng đồ chơi như nhau thì hộp được chọn có giá tiền là số chia hết cho 3 và số lượng đồ chơi chia hết cho 3.
Ta có 48 000 : 3 = 16 000
18 : 3 = 6
Vậy các bạn phải chọn hộp đồ chơi màu xanh lá để mỗi bạn góp một số tiền như nhau và nhận được số lượng đồ chơi như nhau.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây