© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Giải Toán 4 sách Chân trời, bài 7: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)

Thứ năm - 28/03/2024 22:12
Giải Toán 4 sách Chân trời, bài 7: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) - Trang 21, ...
Bài 1. Số?

Giải:
a) Tìm số có bánh có trong mỗi hộp là 8 : 2 = 4 (cái bánh)
Số hộp để xếp 12 cái bánh là 12 : 4 = 3 (hộp)
b) Tìm số có bánh có trong mỗi hộp là 18 : 3 = 6 (cái bánh)
Số hộp để xếp 12 cái bánh là 12 : 6 = 2 (hộp)
Ta điền như sau:
a) 8 cái bánh: 2 hộp
4 cái bánh: 1 hộp
12 cái bánh: 3 hộp
b) 18 cái bánh: 3 hộp
6 cái bánh: 1 hộp
12 cái bánh: 2 hộp

Bài 2. Nói theo mẫu
Mẫu: Cắm đều 20 bông hoa vào 4 bình hoa. Hỏi có 50 bông hoa thì cắm được bao nhiêu bình hoa như thế?

a) Xếp đều 21 quả hồng vào 3 đĩa. Hỏi có 56 quả hồng cùng loại thì xếp được bao nhiêu đĩa như thế?
b) Cô giáo chia đều 20 bạn thành 5 nhóm. Hỏi có 32 bạn thì chia được bao nhiêu nhóm như thế?
Giải:
a) Tìm số quả hồng được xếp trên 1 đĩa. Sau đó tìm số đĩa để xếp 56 quả hồng.
7 quả hồng được xếp trên 1 đĩa. 56 quả hồng xếp được 8 đĩa.
b) Tìm số bạn trong 1 nhóm. Sau đó tìm số nhóm chia được từ 32 bạn.
1 nhóm có 4 bạn. 32 bạn chia được 8 nhóm.

* Luyện tập trang 22
Bài 1. Chia đều 35 kg gạo thành 7 bao. Hỏi có 50 kg gạo thì chia đều được bao nhiêu bao như thế?

Giải:
Mỗi bao chứa số ki-lô-gam gạo là:
35 : 7 = 5 (kg)
50 kg gạo thì chia được vào số bao là:
50 : 5 = 10 (bao)
Đáp số: 10 bao

Bài 2. Có 15 bạn đứng thành 3 hàng đều nhau. Hỏi có 35 bạn thì đứng thành mấy hàng như thế?
Tóm tắt
15 bạn: 3 hàng
35 bạn: ...?... hàng
Giải:
Số bạn trong mỗi hàng là:
15 : 3 = 5 (bạn)
35 bạn thì đứng thành số hàng là:
35 : 5 = 7 (hàng)
Đáp số: 7 hàng

Bài 3. Tóm tắt
72 cái bàn: 9 xe
56 cái bàn: ... xe


Giải:
Đề bài: Có 72 cái bàn được xếp vào 9 xe. Hỏi có 56 cái bàn thì xếp được vào mấy xe như thế?
Bài giải
Mỗi xe có số cái bàn là:
72 : 9 = 8 (cái bàn)
Số xe để xếp 56 cái bàn là:
56 : 9 = 7 (xe)
Đáp số: 7 xe.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây