© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Giải Toán 4 sách Kết nối, bài 18: Đề-xi-mét vuông, mét vuông, mi-li-mét vuông

Thứ bảy - 02/03/2024 09:03
Giải Toán 4 sách Kết nối, bài 18: Đề-xi-mét vuông, mét vuông, mi-li-mét vuông - Trang 60, ...
Bài 1: Hoàn thành bảng sau (theo mẫu).
Đọc Viết
Hai mươi tư đề-xi-mét vuông 24 dm2
Ba trăm bốn mươi đề-xi-mét vuông ?
? 1 005 dm2
Năm nghìn đề-xi-mét vuông ?

Giải:
Đọc Viết
Hai mươi tư đề-xi-mét vuông 24 dm2
Ba trăm bốn mươi đề-xi-mét vuông 340 dm2
Một nghìn không trăm linh năm đề-xi-mét vuông 1 005 dm2
Năm nghìn đề-xi-mét vuông 5 000 dm2

Bài 2: Số?
a) 3 dm2 = ..?.. cm2
300 cm2 = ..?.. dm2
b) 6 dm2 = ..?.. cm2
600 cm2 = ..?.. dm2
6 dm2 50 cm2 = ..?.. cm2
Giải:
a) 3 dm2 = 300 cm2
300 cm2 = 3 dm2
b) 6 dm2 = 600 cm2
600 cm2 = 6 dm2
6 dm2 50 cm2 = 650 cm2

Bài 3: Quan sát hình vẽ rồi chọn câu trả lời đúng.

A. Diện tích hình vuông lớn hơn diện tích hình chữ nhật.
B. Diện tích hình vuông bằng diện tích hình chữ nhật.
C. Diện tích hình vuông bé hơn diện tích hình chữ nhật.
Giải:
Đáp án đúng là: B
Diện tích hình vuông là:
2 × 2 = 4 (dm2)
Diện tích hình chữ nhật là:
80 × 5 = 400 (cm2)
Đổi: 400 cm2 = 4 dm2
Vậy diện tích hình vuông bằng diện tích hình chữ nhật.

* Hoạt động trang 62
Bài 1: Chọn số đo phù hợp với cách đọc.


Giải:


Bài 2: Chọn số đo phù hợp với diện tích mỗi đồ vật dưới đây.


Giải:


Bài 3: Số?
a) 1 m2 = ..?.. dm2
5 m2 = ..?.. dm2
500 dm2 = ..?.. m2
b) 1 m2 50 dm= ..?.. dm2
4 m2 20 dm= ..?.. dm2
3 m2 9 dm= ..?.. dm2
Giải:
a) 1 m2 = 100 dm2
5 m2 = 500 dm2
500 dm2 =5 m2
b) 1 m2 50 dm= 150 dm2
4 m2 20 dm= 420 dm2
3 m2 9 dm= 309 dm2

Hoạt động trang 63

Bài 1: Hoàn thành bảng sau (theo mẫu).
Đọc Viết
Năm mươi lăm mi-li-mét vuông 55 mm2
Hai trăm linh tư mi-li-mét vuông ?
? 2 040 mm2
Mười nghìn mi-li-mét vuông ?

Giải:
Đọc Viết
Năm mươi lăm mi-li-mét vuông 55 mm2
Hai trăm linh tư mi-li-mét vuông 204 mm2
Hai nghìn không trăm bốn mươi mi-li-mét vuông 2 040 mm2
Mười nghìn mi-li-mét vuông 10 000 mm2

Bài 2: Số?
a) 1 cm2 = ..?.. mm2
2 cm2 = ..?.. mm2
200 mm2 = ..?.. cm2
b) 1 cm2 30 mm2 = ..?.. mm2
8 cm2 5 mm2 = ..?.. mm2
7 cm2 14 mm2 = ..?.. mm2
Giải:
a) 1 cm2 = 100 mm2
2 cm2 = 200 mm2
200 mm2 = 2 cm2
b) 1 cm2 30 mm2 = 130 mm2
8 cm2 5 mm2 = 805 mm2
7 cm2 14 mm2 = 714 mm2

Bài 3: Chọn câu trả lời đúng.
Diện tích của một nhãn vở khoảng:
A. 15 mm2
B. 15 cm2
C. 15 dm2
D. 15 m2
Giải:
Đáp án đúng là: B

* Luyện tập
Bài 1: Chọn câu trả lời đúng.
Chú Tư có hai tấm pin mặt trời hình vuông cạnh 1 m. Chú đã ghép hai tấm pin đó thành một tấm pin hình chữ nhật có chiều dài là 2 m. Diện tích của tấm pin hình chữ nhật đó là:
A. 200 m2
B. 200 dm2
C. 200 cm2
D. 200 mm2
Giải:
Đáp án đúng là: B
Diện tích của tấm pin hình chữ nhật đó là:
2 × 1 = 2 (m2)
Đổi: 2 m2 = 200 dm2
Đáp số: 200 dm2

Bài 2: Dưới đây là hình vẽ phòng khách nhà Mai, Việt và Nam. Biết diện tích phòng khách nhà Mai bằng diện tích phòng khách nhà Việt. Hỏi hình vẽ nào là hình vẽ phòng khách nhà Nam?

Giải:
Diện tích phòng khách A là:
7 × 5 = 35 (m2)
Diện tích phòng khách B là:
6 × 6 = 36 (m2)
Diện tích phòng khách C là:
9 × 4 = 36 (m2)
Vì diện tích phòng khách nhà Mai bằng diện tích phòng khách nhà Việt nên hình B và C là hình vẽ phòng khách nhà Việt
Do đó hình A là hình vẽ phòng khách nhà Nam.

Bài 3: Mặt sàn căn phòng của Nam có dạng hình vuông cạnh 3 m. Bố của Nam dự định lát sàn căn phòng bằng các tấm gỗ hình chữ nhật có chiều dài 5 dm và chiều rộng 1 dm. Hỏi bố cần dùng bao nhiêu tấm gỗ để lát kín sàn căn phòng đó?
Giải:
Diện tích mặt sàn căn phòng của Nam là:
3 × 3 = 9 (m2)
Đổi: 9 m2 = 900 dm2
Diện tích một tấm gỗ hình chữ nhật là:
5 × 1 = 5 (dm2)
Bố cần dùng số tấm gỗ để lát kín sàn căn phòng đó là:
900 : 5 = 180 (tấm)
Đáp số: 180 tấm gỗ.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây