© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Bài kiểm tra cuối học kì 1, môn Toán lớp 4

Chủ nhật - 19/12/2021 10:56
Bài kiểm tra cuối học kì 1, môn Toán lớp 4
Bài kiểm tra cuối học kì 1, môn Toán lớp 4, gồm hai phần trắc nghiệm và tự luận. Có đáp án, mời các em cùng luyện tập.
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng của các câu sau.
Câu 1: (0,5 điểm ) Trong các số 5784; 6874; 6784 số lớn nhất là: (M1)
A. 5784
B. 6784
C. 6874

Câu 2: (0,5 điểm) Số: Hai mươi ba triệu chín trăm mười; được viết là: (M1)
A. 23 910
B.  23 000 910
C. 23 0910 000

Câu 3: (0,5 điểm) Giá trị của chữ số 3 trong số 653 297 là: (M1)
A. 30 000
B. 3000
C. 300

Câu 4: (1 điểm) 10 dm2 2cm2 = ......cm2 (M2)
A. 1002 cm2 
B. 102 cm2 
C. 120 cm2
 
Câu 5: (0.5 điểm) 357 tạ + 482 tạ =…… ? (M1)
A. 839
B. 739 tạ
C. 839 tạ
 
Câu 6: (1 điểm) Chu vi của hình vuông là 16m thì diện tích sẽ là: (M3)
A. 16m
B. 16m2 
C. 32 m

Câu 7: (1 điểm) Hình dưới có các cặp cạnh vuông góc là: (M3)
A. AB và AD; BD và BC.
B. BA và BC; DB và DC.
C. AB và AD; BD và BC; DA và DC.
 
B. PHẦN KIỂM TRA TỰ LUẬN (5 điểm)
Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: (M1; M2)
186 954 + 247 436
.................................................................
.................................................................
​​​​​​​.................................................................
​​​​​​​.................................................................
​​​​​​​.................................................................
​​​​​​​.................................................................
​​​​​​​
839 084 – 24 693
.................................................................
​​​​​​​.................................................................
​​​​​​​.................................................................
​​​​​​​.................................................................
​​​​​​​.................................................................
​​​​​​​
428 ×39
.................................................................
​​​​​​​.................................................................
​​​​​​​.................................................................
​​​​​​​.................................................................
​​​​​​​.................................................................
​​​​​​​.................................................................
​​​​​​​
4935 : 44
.................................................................
​​​​​​​.................................................................
​​​​​​​.................................................................
​​​​​​​.................................................................
​​​​​​​.................................................................
​​​​​​​.................................................................
​​​​​​​
Bài 2: (2 điểm) Tuổi của mẹ và tuổi của con cộng lại là 57 tuổi. Mẹ hơn con 33 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi? (M2)
Bài 3: (1 điểm) Tích của số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau với số bé nhất có 3 chữ số khác nhau là bao nhiêu?       (M4)
Tích đó là:  ...................... X ....................=....................................
--------------------------------

ĐÁP ÁN

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)
Câu 1: Đáp án C (1 điểm)
Câu 2: Đáp án B (1 điểm)
Câu 3: Đáp án B (1 điểm)
Câu 4: Đáp án A (1 điểm)
Câu 5: Đáp án C (0.5 điểm)
Câu 6: Đáp án B (0.5 điểm)
Câu 7: Đáp án C (0.5 điểm)

II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 5 điểm)
Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: (M1; M2)
- Đặt tính đúng 0, 25đ
- Tính đúng 0,25 đ

Bài 2: (2 điểm)
- Tính được tuổi mẹ: 0,75đ
- Tính được tuổi con: 0,75đ
- Đáp số: 0,5đ

Bài giải
Tuổi của mẹ là: (57 + 33) : 2 = 45 (tuổi)
Tuổi của con là: 45 – 33 = 12 (tuổi). Hoặc: 57 – 35 = 12 (tuổi)
Đáp số: Mẹ: 45 tuổi; Con: 12 tuổi

Bài 3: (1 điểm)
Tích đó là: 987 x 102=100674

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây