© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Đề thi thử kiểm tra cuối học kì 1, môn Toán 5

Thứ tư - 29/12/2021 09:53
Đề thi thử kiểm tra cuối học kì 1, môn Toán 5. Có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

ĐỀ THI THỬ CUỐI HỌC KÌ 1
Môn: Toán 5


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1 (0,5 điểm) Chữ số 3 trong số thập phân 477,538 có giá trị là:
A. 3                      B. 0,3                   C. 0,03                 D. 30

Câu 2 (2đ): Một lớp học có 40 học sinh . Biết số học sinh nam chiếm 60% số học sinh của lớp đó. Tính số học sinh nam lóp đó?
A. 24                     B. 25                    C. 26           D. 27

Câu 3: (1 điểm) Các số thập phân được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:
A. 14,246 ; 14,642 ; 14,426
B. 14,642 ; 14,246 ; 14,426
C. 14,246 ; 14,426 ; 14,642
D. 14,426 ; 14,246 ; 14,642

Câu 4: (1 điểm) Cho hình chữ nhật có chiều dài là 17,4 m, chiều rộng 9,3 m. Diện tích của hình chữ nhật đó là:
A. 161,82 dm2                 B. 161,82 m2
C. 16182 m2                    D. 26,7 m2

Câu 5. (1 điểm) 25% của 600 là:
A. 15000                 B. 1500                          C. 15                     D. 150

II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1. (1 điểm) Trường tiểu học Lê Hoàn có 420 em học sinh, số học sinh nữ là 231 em. Tìm tỉ số phần trăm của số học sinh nữ với số học sinh toàn trường.
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

Câu 2. (1 điểm) Điền số thập phân thích hợp vào chỗ chấm
a. 4m2 3cm2 = …………… m2                     b. 7650 cm2 =  ………….. m2

Câu 3. (2 điểm) Đặt tính rồi tính.
a. 56,23 + 143,6              b. 168,89 – 58,65            c. 25,4 x 6,3          d. 15,12 : 3,6
…………………..           ………………….           ………………      …………………
…………………..          ………………….           ………………      …………………
…………………..          ………………….           ………………      …………………
…………………..          ………………….           ………………      …………………
Câu 4. (2 điểm) Một hình tam giác có độ dài đáy 4,8cm và chiều cao bằng  cạnh đáy. Tính diện tích hình tam giác đó?
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

Câu 5. (1 điểm) Tìm số tự nhiên X mà khi đem X chia cho 3 được 3,3 dư 0,1.
……………………………………………
……………………………………………
         
Câu 6. Tính giá trị của biểu thức:
 x 120 x  + 80 x (0,5 - 5:10) = ……………………………………………..
------------------------------------
ĐÁP ÁN

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Câu 1. C      Câu 2. A          Câu 3. C        Câu 4. B      Câu 5. D

II. PHẦN TỰ LUẬN:
Câu 1.
Tìm tỉ số phần trăm của số học sinh nữ với số học sinh toàn trường là:
231 : 420 = 0,55 = 55%
Đáp số: 55%

Câu 2. 
a. 4m2 3cm2 = 4,0003 m2                     b. 7650 cm2 =  0,765 m2

Câu 3. (2 điểm) Đặt tính rồi tính.
a. 56,23 + 143,6  = 199,83            b. 168,89 – 58,65 = 110,24         
c. 25,4 x 6,3 = 160,02                   d. 15,12 : 3,6 = 4,2

Câu 4.
Chiều cao của hình tam giác là:
4,8 x   = 3,6 (cm)
Diện tích hình tam giác là:
4,8 x 3,6 : 2 = 8,64 (cm2)
Đáp số: 8,64 (cm2)

Câu 5. 
X = 3 x 3,3 + 0,1 = 10

Câu 6.
 x 120 x  + 80 x (0,5 - 5:10) = 120

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây