© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Soạn Tiếng Anh 4 Global Success, Unit 7: Lesson 2

Thứ sáu - 05/07/2024 00:24
Soạn Tiếng Anh 4 Global Success, Unit 7: Lesson 2 - Trang 52, 53.
1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và nhắc lại)
Bài nghe:


Hướng dẫn dịch:
1.
Nam: Hôm nay bạn học môn gì?
Lucy: Mình có tiếng Việt và khoa học.
2.
Nam: Khi nào bạn có toán?
Lucy: Mình có nó vào thứ Hai và thứ Sáu.

2. Listen, point and say (Nghe, chỉ và nói)
Bài nghe:


Gợi ý:
a. A: When do you have art?
    B: I have it on Mondays.
b. A: When do you have music?
    B: I have it on Wednesdays.
c. A: When do you have science?
    B: I have it on Tuesdays and Fridays.
d. A: When do you have English?
    B: I have it on Tuesdays and Thursdays.

Hướng dẫn dịch:
a. A: Khi nào bạn có mĩ thuật?
     B: Mình có nó vào thứ Hai.
b. A: Khi nào bạn có âm nhạc?
     B: Mình có nó vào thứ Tư.
c. A: Khi nào bạn có khoa học?
     B: Mình có nó vào thứ Ba và thứ Sáu.
d. A: Khi nào bạn có môn tiếng Anh?
     B: Mình có nó vào thứ Ba và thứ Năm.

3. Let’s talk (Hãy nói)

Gợi ý:
A: When do you have music?
B: I have it on Tuesdays.

Hướng dẫn dịch:
A: Khi nào bạn có âm nhạc?
B: Mình có nó vào thứ Ba.

4. Listen and tick (Nghe và tích)
Bài nghe:


Đáp án:
1. a;  2. b

Nội dung bài nghe:
1. A: When do you have music?
    B: I have it on Tuesdays.
    A: Tuesdays?
    B: Yes. On Tuesdays.
2. A: What subjects do you have today?
    B: I have English and art.
    A: When do you have science?
    B: I have it on Wednesdays and Fridays.

Hướng dẫn dịch:
1. A: Khi nào bạn có âm nhạc?
     B: Mình có nó vào thứ Ba.
     A: Thứ Ba?
     B: Ừ. Vào thứ Ba.
2. A: Hôm nay bạn có môn học gì?
     B: Mình có môn tiếng Anh và mĩ thuật.
     A: Khi nào bạn có khoa học?
     B: Mình có nó vào thứ Tư và thứ Sáu.

5. Look, complete and read (Nhìn, hoàn thành và đọc)

Đáp án:
1. What, Vietnamese and maths
2. science, Thursday and Friday

Hướng dẫn dịch:
1. A: Hôm nay là ngày nào?
    B: Nó là thứ ba.
    A: Hôm nay bạn có môn học gì?
    B: Mình có tiếng Việt và toán.
2. A: Hôm nay bạn có khoa học không?
    B: Không, mình không.
    A: Khi nào bạn có khoa học?
    B: Mình có nó vào thứ năm và thứ sáu.

6. Let’s sing (Hãy hát)


Hướng dẫn dịch:
Hôm nay bạn có môn học gì?
Tiếng Việt, toán và khoa học.
Hôm nay bạn có môn học gì?
Tiếng Việt, khoa học và toán.
Khi nào bạn có tiết toán?
Mình có môn toán mỗi ngày ở trường.
Khi nào bạn có tiếng Việt?
Mình có tiếng Việt mỗi ngày học.

 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây