© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Đề kiểm tra cuối học kì 1, môn Toán lớp 4

Chủ nhật - 03/01/2021 09:09
Đề kiểm tra cuối học kì 1, môn Toán lớp 4
Đề kiểm tra cuối học kì 1, môn Toán lớp 4, gồm hai phần trắc nghiệm và tự luận. Có đáp án và hướng dẫn giải. Mời các em cùng luyện tập.

Phần I: Bài tập trắc nghiệm:

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:
a. Số gồm 7 triệu, 4 trăm nghìn, 8 nghìn, 1 trăm, 3 chục viết là:
A. 7 048 130
B. 7 408 103
C. 7 408 130
D. 740 813

b.  Chữ số nào cần viết vào ô trống để 61☐ chia hết cho cả 3 và 5.
A. 0
B. 2
C. 3
D. 5

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
a)  48 : (3 x 4) = 48 : 3 x 48 : 4              ☐
b) 138 x 29 - 138 x 19 = 138 x (29 - 19)☐

Câu 3. Chọn đáp án đúng
a) Thương của 24 800 : 80 là số có:
A. Một chữ số      
B. Hai chữ số       
C. Ba chữ số        
D. Bốn chữ số

b) Kết quả phép tính 78 x 11 là:
A. 708                 
B. 758                 
C. 858                  
D. 857

Câu 4. Một ô tô chở 150 bao gạo, mỗi bao nặng 40 kg. Ô tô chở số tạ gạo là:
A. 6 000 tạ           
B. 6 tạ                  
C. 60 tạ                
D. 600 tạ

Câu 5. Quan sát hình dưới, rồi điền vào chỗ chấm:

  a, Các cạch vuông góc với nhau là .................................
  b, Các cạnh song song với nhau là .................................

Phần II. Trình bày lời giải

Câu 1:  Đặt tính rồi tính:
a. 432 x 125
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
b. 32076 : 132
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
Câu 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 4 m24cm2 = ........ cm2                  
b) 2012 m2 = ......  dm2                   
c) 5 phút 35 giây = ......... giây
d) 3 055 g = ....... kg ......... g

Câu3. Một trường học có 18 lớp, trong đó 12 lớp, mỗi lớp có 25 học sinh và 6 lớp, mỗi lớp có 22 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?
Bài làm
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

Câu 4. Một đội công nhân trong hai ngày làm được 3450m đường. Ngày thứ nhất nhiều hơn ngày thứ hai 170m. Hỏi mỗi ngày đội công nhân làm được bao nhiêu mét đường?

Bài làm

..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

-------------------------

ĐÁP ÁN

Phần I. Bài tập trắc nghiệm
Câu 1. a. C    b. D
Câu 2. a. S    b. Đ
Câu 3. a. C    b. C
Câu 4. C
Câu 5. 
a. Các cạnh vuông góc với nhau là: MQ và MN; QM và QP
b. Các cạnh song song với nhau là: MN và PQ

Phần II. Trình bày lời giải
Câu 1:  Đặt tính rồi tính:
a. 432 x 125
    432 
x  125
  2160
  864
432   
54000
432 x 125 = 54 000

b. 32076 : 132
32076 |132  
  567     243 
    396
         0
32076 : 132 = 243

Câu 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 4 m24cm2 = 40 004 cm2                  
b) 2012 m2 = 201 200  dm2                   
c) 5 phút 35 giây = 335 giây
d) 3 055 g = 3 kg 55 g

Câu3. Một trường học có 18 lớp, trong đó 12 lớp, mỗi lớp có 25 học sinh và 6 lớp, mỗi lớp có 22 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?
Bài làm
Số học sinh của trường là:
(12 x 25) + (22 x 6) = 432 (học sinh)
Số học sinh trung bình mỗi lớp có là:
432 : 18 = 24 (học sinh)
Đáp số: 24 học sinh

Câu 4. Một đội công nhân trong hai ngày làm được 3450m đường. Ngày thứ nhất nhiều hơn ngày thứ hai 170m. Hỏi mỗi ngày đội công nhân làm được bao nhiêu mét đường?

Bài làm
Số mét đường ngày thứ nhất làm được là:
(3450 + 170) : 2 = 1810 (mét)
Số mét đường ngày thứ hai làm được là:
1810 - 170 = 1640 (mét)
Đáp số: 1810 mét và 1640 mét

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây